Bản mẫu:Hộp thông báo/doc

Từ điển mở Wiktionary

Đây là siêu bản mẫu ambox hay hộp thông báo mục từ.

Nó được sử dụng để tạo ra các bản mẫu hộp thông báo mục từ, như {{wikify}} v.v. Nó cho phép một vài lựa chọn màu, sử dụng các hình ảnh mặc định nếu không có tham biến về hình ảnh được đưa vào và có một vài đặc trưng khác.

Siêu bản mẫu này chỉ là lớp bao bọc mỏng cho các lớp ambox CSS trong MediaWiki:Common.css. Các lớp cũng có thể sử dụng trực tiếp trong wikitable, đặc biệt khi cần dùng cụ thể chức năng này. Xem hướng dẫn cho điều này.

Lưu ý:

Nếu hai hộp trông không giống nhau, bạn cần làm mới bộ nhớ đệm trong trình duyệt web của bạn:

Đây là vấn đề cache tạm thời và sẽ mất đi sau một khoảng thời gian nào đó.

Sử dụng[sửa]

Ví dụ sử dụng đơn giản:

{{hộp thông báo | chữ = Văn bản gì đó.}}


Ví dụ sử dụng phức tạp:

{{hộp thông báo
| loại  = văn phong
| hình = [[Tập tin:Commons-emblem-query.svg|40px]]
| chữ  = Nội dung văn bản thông điệp.
}}

Ví dụ thông báo ngắn:

{{hộp thông báo
| loại = chú ý
| nhỏ  = trái
| hình = [[Tập tin:Wiki letter w.svg|20px]]
| kiểu = width: 300px;
| chữ  = Thông báo ngắn ở phía bên trái
}}

Hình ảnh mặc định[sửa]

Các ví dụ sau sử dụng các tham biến loại nhưng không sử dụng tham biến hình ảnh vì thế chúng sử dụng các hình ảnh mặc định cho mỗi kiểu.

Hình ảnh khác[sửa]

Các hình ảnh mặc định chỉ ra trên đây là thuận tiện nhất. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì việc sử dụng các hình ảnh cụ thể hơn sẽ là thích hợp hơn. Các ví dụ này sử dụng tham biến hình để chỉ rõ hình ảnh được dùng thay vì hình ảnh mặc định.

Đặc biệt[sửa]

Một vài tổ hợp tham biến khác.

Các tham biến[sửa]

Danh sách các tham biến:

{{hộp thông báo
| loại  = nghiêm trọng / nội dung / văn phong / hợp nhất / chú ý
| hình = không / trống / [[Hình:Some image.svg|40px]]
| hình phải = [[Hình:Some image.svg|40px]]
| chữ  = Nội dung văn bản thông điệp. 
}}

loại

Nếu không đưa vào tham biến loại thì tiêu bản mặc định lấy theo loại chú ý, được sử dụng cho "thông báo về mục từ". Điều đó có nghĩa là nó có thanh dọc mé trái màu xanh lam tương tự như trong ví dụ sử dụng đơn giản trên đây.

hình

Không tham số = Nếu không có tham biến hình thì tiêu bản sử dụng hình ảnh mặc định. Hình ảnh mặc định nào được dùng phụ thuộc vào tham biến loại trên đây.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px–50px là đẹp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
[[Hình:Unbalanced scales.svg|40px]]
không = Nghĩa là không dùng hình.
trống = Nghĩa là không dùng hình nhưng một khoảng trống cùng kích thước với hình mặc định được sử dụng, điều này làm cho văn bản của hộp thông điệp được căn lề tương xứng với các hộp thông điệp khác về mục từ. (Xem các ví dụ "Đặc biệt" trên đây.)

hình phải

Không tham số = Nếu không đưa ra tham biến hình phải thì ở mé phải của hộp thông điệp sẽ không có hình nào cả.
Một tấm hình = Phải là hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px là đẹp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
[[Hình:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Bất kỳ thứ gì = Bất kỳ thứ gì mà bạn muốn thể hiện ở mé phải hộp thông điệp.

nhỏ

Không tham số = Nếu không đưa ra tham biến nhỏ thì mặc định là kiểu bình thường như hộp thông báo.
trái = Bảng thông báo nhỏ ở phía bên trái văn bản. Khi đó, chiều cao khuyên dùng cho hìnhhình phải là 20x20px.

chữ

Nội dung văn bản thông điệp.

Các chi tiết kỹ thuật[sửa]

Nếu bạn cần thiết phải dùng các ký tự đặc biệt trong tham biến chữ thì bạn phải dùng ký tự đánh dấu thoát như sau:

{{hộp thông báo
| chữ  = <div>
Dấu bằng = và dấu ngoặc móc đóng và mở { } hoạt động bình thường.
Nhưng ở đây dấu suyệt đứng {{!}} và dấu móc kép <nowiki>}}</nowiki>. 
Và giờ là dấu suyệt đứng và các dấu móc đóng <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

Xem thêm[sửa]