Bản mẫu:Mồng/doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này cho ra ngày hôm nay cách mồng một Tết bao nhiêu ngày. Nếu chưa Tết trong năm dương lịch này thì kết quả là số âm; từ ngày Tết đến cuối năm dương lịch thì kết quả là số dương.

Cách sử dụng[sửa]

Bạn có thể chỉ định một dấu thời gian dương lịch trong tham số một; tham số này nhận các giá trị của hàm cú pháp #time. Nếu không chỉ định một dấu thời gian, ngày hôm nay được sử dụng.

Lưu ý rằng bản mẫu này đếm các mồng Tết từ 0 trở lên. Để trùng với các tên "mồng một" v.v., hãy cộng 1 vào kết quả.

{{Mồng/Tết}} dựa trên bảng "Những ngày đầu năm theo 12 con giáp" tại Wikipedia, bản mẫu này sẽ cho ra lỗi nếu dấu thời gian trước năm 1996 hoặc sau năm 2067.

Ví dụ[sửa]

  • {{mồng}} → 319
  • {{mồng|+7 hours}} (giờ Việt Nam) → 320
  • {{mồng|20230121}} (giao thừa) → -1
  • {{mồng|20230122}} (ngày Tết) → 0
  • {{mồng|20230123}} (mồng Hai tháng Giêng) → 1

Xem thêm[sửa]