Bản mẫu:R:Digital-Daijisen

Từ điển mở Wiktionary

{{{1}}}”, デジタル大辞泉 (Dejitaru Daijisen)[1] (bằng tiếng Nhật), Tōkyō: Shogakukan, được cập nhật khoảng bốn tháng một lần

Viết tắt:
Bản mẫu:R:ja:DDJS