Bản mẫu:R:Tratu

Từ điển mở Wiktionary
  • Tra từ: Hệ thống từ điển chuyên ngành mở - Free Online Vietnamese dictionary, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Theo trang trợ giúp này, tất cả nội dung tại Soha Tratu được phát hành theo giấy phép "Creative Commons Share Alike". Creative Commons Chia sẻ tương tự 1.0 là một giấy phép cũ không bắt phải ghi công; giấy phép của website này đã thỏa mãn nó.

Cách sử dụng[sửa]

Các tham số 1–2 là các mã ngôn ngữ. Bạn có thể sử dụng mã ngôn ngữ 1–2 chữ của ISO 639 (hợp với các bản mẫu ngôn ngữ tại Wiktionary) hoặc mã ngôn ngữ 2 chữ của Tratu (xuất hiện trong URL của mục từ Tratu).

Tham số 3 là tên của mục từ.