Bản mẫu:R:egy:Loprieno/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này có thể được dùng trong phần "Tham khảo" để trích dẫn cuốn sách Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction của Antonio Loprieno.