Bản mẫu:R:gle:NEID

Từ điển mở Wiktionary

Các mục có chứa “R:gle:NEID” trong New English-Irish Dictionary [Tân từ điển Anh-Ireland], Foras na Gaeilge.