Bước tới nội dung

Bản mẫu:R:slr:Stroy

Từ điển mở Wiktionary

Tenishev, Edhem (1976) “R:slr:Stroy”, trong Stroj salárskovo jazyká [Ngữ pháp tiếng Salar], Moskva