Bản mẫu:Thông tin

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Miêu tả
Nguồn gốc

Tập tin này hiện thiếu thông tin nguồn gốc. Xin hãy sửa đổi miêu tả tập tin và bổ sung nguồn gốc.

Ngày tạo ra
Tác giả
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)

Xem bên dưới.

Cách sử dụng[sửa]

{{Thông tin|
|Tác giả = 
|Ngày = 
|Nguồn = 
|Miêu tả = 
|Giấy phép = 
|Phiên bản khác = 
}}

Bạn có thể copy đoạn mã trên và dán vào ô "Miêu tả tập tin" tại trang "Truyền lên tập tin" rồi khai báo theo cách sau:

  1. Tác giả: Tên của người đã tạo ra tập tin
  2. Ngày: Ngày tạo ra tập tin (không phải ngày truyền tập tin lên Wiktionary)
  3. Nguồn: Nơi tập tin này được lấy. Nếu người truyền lên cũng là tác giả, hãy ghi nguồn là "tự chụp" hoặc "tự vẽ" hoặc "tự tạo".
  4. Miêu tả: Tập tin minh họa (thể hiện) điều gì.
  5. Giấy phép: Tình trạng bản quyền của tập tin nếu được truyền lên Wiktionary là gì.