Bản mẫu:Trang Chính/Hình nền/SOPA

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
ví dụ:
  • đang tải…

Hình nền: Wikipedia tiếng Anh và toàn thể Wikimedia biểu tình phản đối Dự luật Đình chỉ hoạt động vi phạm bản quyền trực tuyến (SOPA) vào ngày 18 tháng 1 năm 2012. Xem chi tiết. (Phiên bản sửa đổi)