Bước tới nội dung

Bản mẫu:Trang Chính/Hình nền/doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này cho vào dòng miêu tả hình nền của đầu đề tìm kiếm tại Trang Chính mới, cũng như một liên kết ẩn định rõ hình nền để cho MediaWiki:Gadget-main page.js hiển thị hình nền.

Mỗi tháng có một hình nền mới:


Ngoài ra, một hình đặc biệt được trình bày vào bảy ngày đầu năm sau Tết.