Bản mẫu:Trang Chính 2/Mục từ ví dụ/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

{{Trang Chính 2/Mục từ ví dụ|tối đa= SỐ MỤC TỪ HIỂN THỊ}}
  • Tham số tối đa (tùy chọn) định rõ số mục từ ví dụ được hiển thị một lúc (mặc định là 5).

Xem thêm[sửa]