Bản mẫu:User

Từ điển mở Wiktionary

Ví dụ (Thảo luận · Đóng góp)