Bản mẫu:coord/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

{{coord|latitude|longitude|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|N/S|dd|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|mm|N/S|dd|mm|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
  • display, tùy chọn, có thể là một trong những tham số sau:
    • inline (mặc định): hiển thị tọa độ bên trong dòng
    • title: hiển thị tọa độ như tựa đề bài viết, canh lề phải (thay cho họ Tiếng Tagalog)
    • inline,title: hiển hị cả inline và ở cả tiêu đề (thay cho họ Tiếng Tagalog)

Chú ý: sử dụng thuộc tính title chỉ ra rằng tọa độ dùng cho bài viết, và không chỉ là một trong những nơi (có thể) được đề cập đến. Nó được dùng để thêm bài viết vào những dịch vụ như lớp Google Earth.

Xem thêm[sửa]