Bước tới nội dung

Bản mẫu:cop-table entry

Từ điển mở Wiktionary

ⲧⲉⲱϣ, ⲧⲉⲣⲱϣ, ⲧⲣ̄ⲱϣ
teōš, terōš, tr̄ōš