Bản mẫu:emojibox

Từ điển mở Wiktionary
Bảng trình bày của emojibox
Kiểu
văn bản
Kiểu
emoji
emojibox︎ emojibox️
Lưu ý: Ký tự này có thể hiển thị
khác nhau trên từng hệ máy.