Bản mẫu:hyponyms

Từ điển mở Wiktionary

Từ có nghĩa hẹp hơn: