Bản mẫu:if

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xin hãy sử dụng hàm tính toán thay vì tiêu bản này. Cám ơn.

This template is deprecated. Please use ParserFunctions instead of this template. Thank you.