Bản mẫu:if

Từ điển mở Wiktionary


Xin hãy sử dụng hàm tính toán thay vì tiêu bản này. Cám ơn.

This template is deprecated. Please use ParserFunctions instead of this template. Thank you.