Bản mẫu:internationalism

Từ điển mở Wiktionary

Từ quốc tế