Bản mẫu:ltsp

Từ điển mở Wiktionary

biến trọng âm thứ {{{1}}}