Bản mẫu:nld-adj

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

nld-adj (dạng biến nld-adje, cấp so sánh nld-adjer, cấp cao nhất nld-adjst)

Cú pháp[sửa]

Dùng tiêu bản này để hiển thị các cấp của một tính từ tiếng Hà Lan. Bản mẫu in đậm tính từ (tùy chọn có thể làm những phần thành liên kết) và những dạng biến, cấp so sánh, cấp cao nhất, nếu có.

  • {{nld-adj}} (biến có đuôi -e, so sánh có đuôi -er, cao nhất có đuôi -st)
  • {{nld-adj|-}} (không biến, so sánh có đuôi -er, cao nhất có đuôi -st)
  • {{nld-adj||-}} (biến có đuôi -e, không so sánh)
  • {{nld-adj|-|-}} (không biến không so sánh)
  • {{nld-adj|…|…}} (biến và so sánh như được cho, cao nhất có đuôi -st)
  • {{nld-adj|…|…|…}} (các dạng như cho)