Bản mẫu:nld-adv/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Dùng tiêu bản này để hiển thị các cấp của một từ tiếng Hà Lan. Bản mẫu in đậm phó từ (tùy chọn có thể làm những phần thành liên kết) và những cấp hơn và cấp nhất, nếu có.

  • {{nld-adv}} (không có cấp)
  • {{nld-adv|er}} (cấp so sánh có đuôi -er, cấp cao nhất có đuôi -st)
  • {{nld-adv|…}} (cấp so sánh có dạng được cho, cấp cao nhất có đuôi -st)
  • {{nld-adv|…|…}} (các cấp có dạng được cho)

Xem thêm[sửa]