Bản mẫu:nld-biến ngôi-st

Từ điển mở Wiktionary
Biến ngôi
Vô định
nld-biến ngôi-st
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik {{{rad2}}} wij(we)/... {{{rad1}}}en
jij(je)/u {{{rad2}}}t
{{{rad2}}} jij(je)
hij/zij/... {{{rad2}}}t
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... {{{vt2}}} wij(we)/... {{{vt1}}}en
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij {{{1}}}) ge{{{vt1}}}en nld-biến ngôi-std
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
{{{rad2}}} ik/jij/... {{{rad1}}}e
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) {{{rad2}}}t gij(ge) {{{vt2}}}