Bản mẫu:nor-noun

Từ điển mở Wiktionary
  Xác định Bất định
Số ít
Số nhiều