Bản mẫu:rus-decl

Từ điển mở Wiktionary
Số ít Số nhiều
Nguyên cách {{{ns}}} {{{np}}}
Đối cách {{{as}}} {{{ap}}}
Sinh cách {{{gs}}} {{{gp}}}
Tạo cách {{{is}}} {{{ip}}}
Dữ cách {{{ds}}} {{{dp}}}
Giới cách {{{ls}}} {{{lp}}}