Bước tới nội dung

Bản mẫu:str left/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cho ra chuỗi phụ có số ký tự bắt đầu từ đầu chuỗi (không kể khoảng cách đằng trước). Nếu số không hợp lệ hay để trống, chuỗi trống được cho ra. Nếu số ký tự không được định rõ, mặc định là 1.

Cách sử dụng[sửa]

{{str left|chuỗi|số}}