Bản mẫu:stub

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[tạo] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu