Bước tới nội dung

Bản mẫu:synonyms

Từ điển mở Wiktionary

Đồng nghĩa: