Bước tới nội dung

Bản mẫu:tgl/doc

Từ điển mở Wiktionary

Chèn liên kết đến tiếng Tagalog, chẳng hạn trong các bảng dịch thuật.

Khác với Wikipedia, {{tl}} đổi hướng đến đây. Để đặt liên kết đến một bản mẫu, hãy sử dụng {{LKBM}} thay thế.

Cách sử dụng[sửa]

Xem thêm[sửa]