Bản mẫu:giữa

Bản mẫu rủi ro cao này đang bị khóa hạn chế sửa đổi để ngăn chặn phá hoại.
Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ Bản mẫu:trans-mid)