Bản mẫu:ví dụ/doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này tạo ra một ví dụ về một mục từ. Bản mẫu cho phép sử dụng cả các tham số được đặt tên và đánh số. Tất cả tham số là tùy chọn, trừ tham số text/1 là bắt buộc.

Cách sử dụng[sửa]

Đơn giản[sửa]

{{ví dụ|Hôm nay tôi '''đi học'''}} 
  • Hôm nay tôi đi học

Có bản dịch và chú thích tác giả[sửa]

{{ví dụ|Can we hurry? I have to catch an '''airplane''' to Miami.|translation=Bạn có thể nhanh lên? Tôi phải bắt '' máy bay '' đến Miami.|Simple English Wiktionary|airplane}}
  • Can we hurry? I have to catch an airplane to Miami. — Bạn có thể nhanh lên? Tôi phải bắt máy bay đến Miami. Simple English Wiktionary, "airplane"
{{ví dụ|Ruột tằm, ngày một '''héo hon''', Tuyết sương ngày một hao mòn hình ve.|Nguyễn Du|TKiều|title clarification=斷腸新聲|date=1829–1842|source=Tra từ}}
  • Ruột tằm, ngày một héo hon, Tuyết sương ngày một hao mòn hình ve. Nguyễn Du, "TKiều", 斷腸新聲, 1814–1820 [Nguồn: Tra từ]

Khác[sửa]

{{ví dụ|Quote...|Author|Title||Journal|1900}}
{{ví dụ|Quote...|Author|Title||Journal|title without quotes=1|1900}}
{{ví dụ|Quote...|Author|Title||Journal|title clarification=chapter 1|1900}}
{{ví dụ|Quote...|Author|Title||Journal|edition of edition=No. 1|1900}}
  • Quote... Author, "Title" // "Journal", 1900 
  • Quote... Author, Title // "Journal", 1900 
  • Quote... Author, "Title", chapter 1 // "Journal", 1900 
  • Quote... Author, "Title" // "Journal", 1900 

Đổi hướng[sửa]