Bản mẫu:vô danh

Từ điển mở Wiktionary

thảo luận không ký tên vừa rồi là của [[Thành viên:{{{1}}}|{{{1}}}]] ([[Thảo luận thành viên:{{{1}}}|thảo luận]] • [[Đặc biệt:Contributions/{{{1}}}|đóng góp]])