MediaWiki:BlockedExternalDomains.json

Từ điển mở Wiktionary

Chú ý: Sau khi lưu trang này, phải xóa bộ nhớ đệm (cache) của trình duyệt để những thay đổi hiện ra

  • Firefox / Safari: Nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn Tải lại (Reload), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5 hay Ctrl-R (⌘R trên Mac)
  • Google Chrome: Nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-R (⇧⌘R trên Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi nhấn Làm tươi (Refresh), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5
  • Opera: Nhấn tổ hợp Ctrl-F5.
domain"alo88.store"
notes""
domain"mcw77.plus"
notes""
domain"apktodo.io"
notes""
domain"localtouristmuine.com"
notes""
domain"www.kuhin.com"
notes""
domain"9xland.com"
notes""
domain"smiletravel.com.vn"
notes""
domain"t.me"
notes""
domain"hadogarden.com"
notes""
domain"bwproductions.co.za"
notes""
domain"pk14vn.net"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"taxivinhphuc.vinadigtech.vn"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"www.theraise.app"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"icar.vn"
notes""
addedBy"Nguyên Hưng Trần"
domain"www.ume.vn"
notes""
addedBy"WhoAlone"
domain"chamrider-battery.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"piratproxies.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"piratproxy.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"Trendyreplicas.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"king88pro.net"
notes""
addedBy"Nguyên Hưng Trần"
domain"mb66.blue"
notes""
addedBy"Nguyên Hưng Trần"
domain"u888b.bet"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"ngocmedia.pro"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"github.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"vnpttelecom.net"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"wesleymigletz.itch.io"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"www.sonicbids.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"vivi.in.th"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"petir388a.org"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"hongdrama.net"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"hoahuongduong.vn"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"topdauvn.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"toihuongdan.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"foodi.com.vn"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"