MediaWiki:Ipbreason-dropdown

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary
 • Một số lý do cấm thường gặp
  • Phá hoại
  • Thêm thông tin sai lệch
  • Xóa nội dung trang
  • Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
  • Cho thông tin rác vào trang
  • Có thái độ dọa dẫm/quấy rối
  • Lạm dụng nhiều tài khoản
  • Tên thành viên không thể chấp nhận