Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Latin Extended-F

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Linear A

Latin Extended-F

Cypriot Syllabary ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Latin Extended-F” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+10780 đến U+107BF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lm (Modifier Letter). and thuộc hệ chữ Latn (Latin).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+10780 (67456) 𐞀 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL AA
U+10781 (67457) 𐞁 MODIFIER LETTER SUPERSCRIPT TRIANGULAR COLON
U+10782 (67458) 𐞂 MODIFIER LETTER SUPERSCRIPT HALF TRIANGULAR COLON
U+10783 (67459) 𐞃 MODIFIER LETTER SMALL AE
U+10784 (67460) 𐞄 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL B
U+10785 (67461) 𐞅 MODIFIER LETTER SMALL B WITH HOOK
U+10787 (67463) 𐞇 MODIFIER LETTER SMALL DZ DIGRAPH
U+10788 (67464) 𐞈 MODIFIER LETTER SMALL DZ DIGRAPH WITH RETROFLEX HOOK
U+10789 (67465) 𐞉 MODIFIER LETTER SMALL DZ DIGRAPH WITH CURL
U+1078A (67466) 𐞊 MODIFIER LETTER SMALL DEZH DIGRAPH
U+1078B (67467) 𐞋 MODIFIER LETTER SMALL D WITH TAIL
U+1078C (67468) 𐞌 MODIFIER LETTER SMALL D WITH HOOK
U+1078D (67469) 𐞍 MODIFIER LETTER SMALL D WITH HOOK AND TAIL
U+1078E (67470) 𐞎 MODIFIER LETTER SMALL REVERSED E
U+1078F (67471) 𐞏 MODIFIER LETTER SMALL CLOSED REVERSED OPEN E
U+10790 (67472) 𐞐 MODIFIER LETTER SMALL FENG DIGRAPH
U+10791 (67473) 𐞑 MODIFIER LETTER SMALL RAMS HORN
U+10792 (67474) 𐞒 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL G
U+10793 (67475) 𐞓 MODIFIER LETTER SMALL G WITH HOOK
U+10794 (67476) 𐞔 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL G WITH HOOK
U+10795 (67477) 𐞕 MODIFIER LETTER SMALL H WITH STROKE
U+10796 (67478) 𐞖 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL H
U+10797 (67479) 𐞗 MODIFIER LETTER SMALL HENG WITH HOOK
U+10798 (67480) 𐞘 MODIFIER LETTER SMALL DOTLESS J WITH STROKE AND HOOK
U+10799 (67481) 𐞙 MODIFIER LETTER SMALL LS DIGRAPH
U+1079A (67482) 𐞚 MODIFIER LETTER SMALL LZ DIGRAPH
U+1079B (67483) 𐞛 MODIFIER LETTER SMALL L WITH BELT
U+1079C (67484) 𐞜 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL L WITH BELT
U+1079D (67485) 𐞝 MODIFIER LETTER SMALL L WITH RETROFLEX HOOK AND BELT
U+1079E (67486) 𐞞 MODIFIER LETTER SMALL LEZH
U+1079F (67487) 𐞟 MODIFIER LETTER SMALL LEZH WITH RETROFLEX HOOK
U+107A0 (67488) 𐞠 MODIFIER LETTER SMALL TURNED Y
U+107A1 (67489) 𐞡 MODIFIER LETTER SMALL TURNED Y WITH BELT
U+107A2 (67490) 𐞢 MODIFIER LETTER SMALL O WITH STROKE
U+107A3 (67491) 𐞣 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL OE
U+107A4 (67492) 𐞤 MODIFIER LETTER SMALL CLOSED OMEGA
U+107A5 (67493) 𐞥 MODIFIER LETTER SMALL Q
U+107A6 (67494) 𐞦 MODIFIER LETTER SMALL TURNED R WITH LONG LEG
U+107A7 (67495) 𐞧 MODIFIER LETTER SMALL TURNED R WITH LONG LEG AND RETROFLEX HOOK
U+107A8 (67496) 𐞨 MODIFIER LETTER SMALL R WITH TAIL
U+107A9 (67497) 𐞩 MODIFIER LETTER SMALL R WITH FISHHOOK
U+107AA (67498) 𐞪 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL R
U+107AB (67499) 𐞫 MODIFIER LETTER SMALL TC DIGRAPH WITH CURL
U+107AC (67500) 𐞬 MODIFIER LETTER SMALL TS DIGRAPH
U+107AD (67501) 𐞭 MODIFIER LETTER SMALL TS DIGRAPH WITH RETROFLEX HOOK
U+107AE (67502) 𐞮 MODIFIER LETTER SMALL TESH DIGRAPH
U+107AF (67503) 𐞯 MODIFIER LETTER SMALL T WITH RETROFLEX HOOK
U+107B0 (67504) 𐞰 MODIFIER LETTER SMALL V WITH RIGHT HOOK
U+107B2 (67506) 𐞲 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL Y
U+107B3 (67507) 𐞳 MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP WITH STROKE
U+107B4 (67508) 𐞴 MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP WITH STROKE
U+107B5 (67509) 𐞵 MODIFIER LETTER BILABIAL CLICK
U+107B6 (67510) 𐞶 MODIFIER LETTER DENTAL CLICK
U+107B7 (67511) 𐞷 MODIFIER LETTER LATERAL CLICK
U+107B8 (67512) 𐞸 MODIFIER LETTER ALVEOLAR CLICK
U+107B9 (67513) 𐞹 MODIFIER LETTER RETROFLEX CLICK WITH RETROFLEX HOOK
U+107BA (67514) 𐞺 MODIFIER LETTER SMALL S WITH CURL