Phụ lục:Unicode/Myanmar Extended-A

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Cham

Myanmar Extended-A

Tai Viet ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Myanmar Extended-A” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+AA60 đến U+AA7F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc hệ chữ Mymr (Myanmar).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tên
U+AA60 (43616) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI GA
U+AA61 (43617) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI CA
U+AA62 (43618) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI CHA
U+AA63 (43619) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI JA
U+AA64 (43620) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI JHA
U+AA65 (43621) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI NYA
U+AA66 (43622) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI TTA
U+AA67 (43623) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI TTHA
U+AA68 (43624) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI DDA
U+AA69 (43625) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI DDHA
U+AA6A (43626) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI DHA
U+AA6B (43627) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI NA
U+AA6C (43628) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI SA
U+AA6D (43629) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI HA
U+AA6E (43630) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI HHA
Tên chính xác: MYANMAR LETTER KHAMTI LLA
U+AA6F (43631) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI FA
U+AA70 (43632) Lm
(Modifier Letter)
MYANMAR MODIFIER LETTER KHAMTI REDUPLICATION
U+AA71 (43633) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI XA
U+AA72 (43634) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI ZA
U+AA73 (43635) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER KHAMTI RA
U+AA74 (43636) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LOGOGRAM KHAMTI OAY
U+AA75 (43637) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LOGOGRAM KHAMTI QN
U+AA76 (43638) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LOGOGRAM KHAMTI HM
U+AA77 (43639) So
(Other Symbol)
MYANMAR SYMBOL AITON EXCLAMATION
U+AA78 (43640) So
(Other Symbol)
MYANMAR SYMBOL AITON ONE
U+AA79 (43641) So
(Other Symbol)
MYANMAR SYMBOL AITON TWO
U+AA7A (43642) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER AITON RA
U+AA7B (43643) Mc
(Spacing Mark)
MYANMAR SIGN PAO KAREN TONE
U+AA7C (43644) Mn
(Nonspacing Mark)
MYANMAR SIGN TAI LAING TONE-2
U+AA7D (43645) Mc
(Spacing Mark)
MYANMAR SIGN TAI LAING TONE-5
U+AA7E (43646) Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER SHWE PALAUNG CHA
U+AA7F (43647) ꩿ Lo
(Other Letter)
MYANMAR LETTER SHWE PALAUNG SHA