Tập tin:Gem.animals.arp.750pix.jpg

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Gem.animals.arp.750pix.jpg(750×561 điểm ảnh, kích thước tập tin: 125 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Tập tin này đặt tại Wikimedia Commons và các dự án khác có thể sử dụng chúng. Lời miêu tả tại trang mô tả tập tin tại đấy được hiển thị dưới đây.

Gem animals.
IDENTIFICATION:
All four green animals: malachite
Brown dolphin and brown pig: tiger's eye
Bright blue pig (far left): lapis lazuli
Blue hippo: sodalite
Black and white pig (at the back): snowflake obsidian
Purple frog: fluorite
Small pink elephant (on the left): rhodonite
Frog with a coin in its mouth: rose quartz

Photographed by Adrian Pingstone in England in March 2004 and released to the public domain.

Public domain Tác phẩm này đã được tác giả của nó, Arpingstone, phát hành vào phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Tại một quốc gia mà luật pháp không cho phép điều này, thì:
Arpingstone cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện07:23, ngày 7 tháng 1 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:23, ngày 7 tháng 1 năm 2005750×561 (125 kB)Jurema Oliveira

Trang sau sử dụng tập tin này:

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình