Thành viên:193.52.24.125

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thanh tên ~ titlebar

Vấn đề nếu dùng chữ "nút điều khiển" sẽ bị sai hoàn toàn vì các thứ khác như là "message box" (tạm: hộp thông báo), "text box" (tạm:hộp chữ), các "bar" (tạm : thanh) và ngay cả các "TAB" đều bị "lạm dụng thành ... "nút" !

Cũng may tôi được học các lớp VB, C+ C++, và cá đào tạo GDK cho X Window nên tôi hiểu rất chính xác các chữ này

Tôi sẽ thêm vào danh mục chữ "nút điều khiển" nhưng chữ này quả thật chi là "sub set" của Widget