Thành viên:Apple

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

An Apple of Newton