Thành viên:Ccv2020/Nháp bản mẫu 1/Danh sách

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là danh sách các trang sẽ cần thêm bản mẫu Tiếng Tagalog.

 • U+0560, U+0588
 • U+05EF
 • U+0605, U+061D
 • U+07FD–U+07FF
 • Syriac Supplement
 • Arabic Extended-B
 • U+08AD–U+08E3, U+08FF
 • U+09FC–U+09FE
 • U+0A76
 • U+0AF9–U+0AFF
 • U+0B55
 • U+0C00, U+0C04, U+0C34, U+0C3C, U+0C5A, U+0C5D, U+0C77
 • U+0C80, U+0C81, U+0C84, U+0CDD
 • U+0D00, U+0D04, U+0D3B, U+0D3C
 • U+0D81
 • Các ký tự Unicode 12.0 trong khối “Lao”
 • U+16F1–U+16F8
 • U+170D, U+1715, U+171F
 • U+180F, U+1878
 • U+191D, U+191E
 • U+1ABF–U+1ACE
 • U+1B4C, U+1B7D, U+1B7E
 • Cyrillic Extended-C
 • U+1CF7, U+1CFA
 • U+1DF6–U+1DFB
 • U+20C0
 • U+2B97, U+2BC9, U+2BD2–U+2BEB, U+2BF0–U+2BFF
 • U+2C2F, U+2C5F
 • U+2E45–U+2E5D
 • U+31BC–U+31BF
 • U+4DB6–U+4DBF
 • U+9FF0–U+9FFF
 • U+A69E
 • U+A7AE, U+A7AF, U+A7B2–U+A7CA, U+A7D0, U+A7D1, U+A7D3, U+A7D5–U+A7D9, U+A7F2–U+A7F6
 • U+A82C
 • U+A8C5
 • U+A8FE, U+A8FF
 • U+AB60–U+AB63, U+AB66–U+AB6B
 • U+FA70–U+FAD9
 • U+FBC2, U+FD40–U+FD4F, U+FDCF, U+FDFE, U+FDFF

 • Coptic Epact Numbers
 • U+1031F, U+1032D–U+1032F
 • Caucasian Albanian
 • Vithkuqi
 • Latin Extended-F
 • U+10A34, U+10A35, U+10A48
 • Psalter Pahlavi
 • Các khối ký tự từ U+10C80–U+10FFF
 • U+11070–U+11075, U+1107F
 • U+110C2, U+110CD
 • U+11147
 • Mahajani
 • U+111CE, U+111CF
 • Khojki
 • Khudawadi
 • Grantha trừ U+11303, U+1133C
 • U+1145A, U+1145E–U+11461
 • Các khối ký tự từ U+11480–U+116CF
 • U+1171A, U+11740–U+11746
 • Các khối ký tự từ U+11800–U+11ABF, U+11D00–U+11FFF
 • U+12399
 • U+12463–U+1246E, U+12474
 • Early Dynastic Cuneiform
 • Cypro-Minoan
 • Egyptian Hieroglyph Format Controls
 • Tangsa
 • Medefaidrin
 • U+16F45–U+16F4A, U+16F4F, U+16F7F–U+16F87
 • Các khối ký tự từ U+16FE0–U+1CFCF
 • U+1D1DE–U+1D1EA
 • Mayan Numerals
 • Các khối ký tự từ U+1D800–U+1E8DF
 • U+1E94B
 • Các khối ký tự từ U+1EC70–U+1EEFF
 • U+1F10D–U+1F10F, U+1F16D–U+1F16F, U+1F1AD
 • U+1F260–U+1F265
 • U+1F6D6, U+1F6D7, U+1F6DD–U+1F6DF, U+1F6FB, U+1F6FC
 • U+1F7F0
 • U+1F8B0, U+1F8B1
 • U+1F90C, U+1F972, U+1F977–U+1F979, U+1F9A3, U+1F9A4, U+1F9AB–U+1F9AD, U+1F9CB, U+1F9CC
 • Chess Symbols
 • Symbols and Pictographs Extended-A trừ 16 ký tự đầu tiên xuất hiện
 • Symbols for Legacy Computing

 • U+2A6D7–U+2A6DF
 • CJK Unified Ideographs Extension E trừ một số trường hợp ngoại lệ
 • CJK Unified Ideographs Extension F trừ 5 trường hợp: U+2D544, U+2E014, U+2E278, U+2E569, U+2E6EA
 • CJK Compatibility Ideographs Supplement

 • CJK Unified Ideographs Extension G