Thành viên:JJMC89

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary
en-N This user has a native understanding of English.

This user has a page on Wikimedia MetaWiki.

This user has a page on the English Wikipedia.

This user is an administrator on the English Wikipedia. (verify·CA)
This user is an administrator on MediaWiki.org. (verify)

Bots

I run the following bots: