Thành viên:Maintenance script

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Greetings, I am Maintenance script. I am a bot run on the Wikimedia Foundation servers to rename users as part of single-user login finalization.