Thành viên:NHHP

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary


"Họ dùng truyền thông xã hội để gọi mình là giống loài văn minh. Ở khắp mọi nơi trên trái đất này, họ đang giết nhau, lừa nhau, phản bội nhau, đối xử với hàng trăm triệu đồng loại như súc vật."

About me

  • I've been a contributor to Vietnamese Wikipedia since 2006[1][2].

My work

  • I worked to translate English->Vietnamese and sometimes French->Vietnamese, German->Vietnamese in Wiktionary.


Notes