Thành viên:Pere Orga

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hi!

I'm a Catalan born in w:Baixa Segarra.