Bước tới nội dung

Thành viên:ThiênĐế98

Từ điển mở Wiktionary
Archbishop

Tôi hoạt động chính trên không Wikipedia tiếng Việt và hiện đang là Bảo quản viên của dự án này, mọi công việc cần liên hệ nhanh, vui lòng liên hệ trang thảo luận của tôi tại dự án Wikipedia tiếng Việt. Ngoài ra, tôi cũng tham gia tuần tra các dự án Wiki tiếng Việt có tầm vóc nhỏ khác. Hiện tôi đang đảm đương vai trò Bảo quản viên Tạm quyền tại dự án Wikivoyage tiếng Việt (14/8/2018 - 18/5/2019), Bảo quản viên Tạm quyền dự án Wikiquote tiếng Việt (15/08/2018 - 15/02/2019), Bảo quản viên Tạm quyền Wikisource (18/8/2018 - 18/2/2019) và Bảo quản viên tại dự án Wiktionary.