Thành viên:Yosri

Từ điển mở Wiktionary

I'm from http://ms.wikipedia.org

  • I can only use Google Translate to get the gist of meaning in your language.
  • Saya hanya dapat menggunakan Google Translate untuk memahami asas bahasa anda.

Yosri (thảo luận) 00:25, ngày 17 tháng 10 năm 2015 (UTC)

Wiktionary:Ngôn ngữ sử dụng
vi-0 Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
Bản mẫu:Thành viên ms-N
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ hay hệ chữ viết