Bước tới nội dung

Thảo luận:âm dượng

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary
Bình luận mới nhất: 1 tháng trước bởi P. ĐĂNG trong đề tài "âm dương" không phải "dượng"

"âm dương" không phải "dượng"

[sửa]

Trong cuốn từ điển Việt - Bồ - La, chữ này được ghi là "âm dương". Không có mục nào ghi là "âm dượng" cả. – ThomasDracoLucitor (thảo luận) 02:08, ngày 5 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời

CóY Đã xem qua. Mục từ vẫn có "âm dượng" để kiểm chứng. Mời bạn ThomasDracoLucitor xem lại. Cảm ơn vì đóng góp! Phong Đăng (thảo luận) 14:51, ngày 5 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời
Tuy có mục từ âm dựơng, nhưng tôi không chắc chắn lắm về sự tồn tại của từ này. Mục từ này nằm ở cột 3 của tác phẩm. Ở ngay phía sau (cột 4), vẫn ghi là âm dương, còn có mục từ "âm dương, xin âm dương" ngay phía sau. Dấu nặng có lẽ đã bị in sai. – ThomasDracoLucitor (thảo luận) 11:27, ngày 10 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời
ThomasDracoLucitor Trước hết, tôi dựa vào nguồn gốc từ "nguồn sách" của chính ấn phẩm để kiểm chứng. Mục từ này trích xuất từ từ điển Việt-Bồ-La (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum), Alexandre de Rhodes là tác giả. Bạn có thể tham khảo rõ hơn ở trang sách này. "Âm dượng" nằm hàng cuối bên trái, minh chứng cho sự tồn tại này. "Âm dương" được phân biệt bằng cột đầu gốc phải. Tóm lại, 2 mục từ là khác nhau, cả hai mục từ đều tồn tại. Phong Đăng (thảo luận) 15:28, ngày 10 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời