Thảo luận:API

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary

Moved from Wikipedia[sửa]

This article was moved here to Wiktionary by Minh Nguyễn from Wikipedia Tiếng Việt article API, the history of which is below:

M  05:28, 22 Jul 2004 Pcdinh