Thảo luận:circle

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

Cần nguồn chứng minh circle có nghĩa là "vũ hội". jan Win (thảo luận) 07:23, ngày 26 tháng 3 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]