Thảo luận:duyên

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary