Thảo luận:her

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

an ambulence came to take him to the hospital